service

1. ให้บริการงานด้านการบำรุงดูแลรักษา (Preventive Maintenance)

ให้บริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ก เครื่อง ATM CDM Passbook iCash ทั้งแบบรายเดือน รายปี หรือบริการเป็นครั้งคราวตามความต้องการลูกค้า

2.ติดตั้งและเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ฯ
รับติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในและภายนอกสำนักงาน ตามสถานที่ต่างๆ ที่กำหนด

3.โคลน รับโคลนเครื่อง ทั้ง PC Notebook Server

4.ให้บริการงานด้านเน็ตเวิร์ก (Network System)

– รับออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ก Lan, Wan, VPN , Firewall ,Voice Over IP
– รับออกแบบและติดตั้งระบบ Internet ตามความต้องการของลูกค้า
– ให้บริการเดินสายแลนด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
– ให้บริการเข้าหัว ต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
– บริการติดตั้งระบบและ Config Fortigate Firewall

5. ให้บริการงานด้านติดตั้ง Server

บริการทำ Server สำหรับบริษัท องค์กร บริการออกแบบและติดตั้ง Server และ network

ติดตั้ง Server ด้วย Windows Server 2003,2008

– ระบบ Domain Controller
– ระบบ Web Server ( IIS )
– ระบบ FTP Server
– ระบบ Files Server
– ระบบ Mail Server ( Exchange Server )
– ระบบ Firewall and Proxy Server ( ISA Server )
– ระบบ DNS Server
– ระบบ DHCP Server
– ระบบ Internet gateway server

6. ให้บริการด้านซอร์ฟแวร์ (Software) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ ด้าน Server ไม่ว่าจะเป็น window server 2000, 2003, 2008

7. ให้คำปรีกษา (Consultant)ให้คำปรีกษาเกี่ยวกับรายระเอียดการเลือกซื้อหรือการใช้งาน เซิฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค และคอมพิวเตอร์